Kuulontutkimus ja -palvelut

Kuulontutkijoiden palvelut kattavat mm. äänesaudiogrammin, ilma- ja luujohtotutkimukset, puhetestit (puheaudiogrammi), puheen erotuskykymittaukset, tinnitusmittaukset, huimaustutkimukset (ENG) ja kaloriset kokeet. Lisäksi tehdään kuulokojesovituksia sekä kojeiden huoltopalvelua, ohjausta ja neuvontaa. Saatavilla on myös kuulovammaisten apuvälineitä ja yksilöllisiä kuulonsuojaimia.