Kuorsaus ja kuorsauksen hoito

Kuorsaus on yleinen ongelma, mikä voi johtua monesta syystä. Kuorsaus ei sinänsä ole sairaus, vaan lievänä esiintyessään merkki tilapäisestä lisääntyneestä vastuksesta ylähengitysteissä unen aikana. Sen aiheuttaa mekaaninen tai toiminnallinen hengitystie-este. Ennen mahdollisia toimenpiteitä kartoitetaan, mistä kuorsaus johtuu. Kartoituksen voi tehdä mm. korvanenäkurkku eli KNK-lääkäri, unilääkäri tai unen asiantuntija lääkäri. Kuorsauksen taustalta kannattaa poissulkea uniapnea erityisesti, jos kuorsaus on katkoilevaa, esiintyy hengityskatkoksia tai kuorsauksen lisäksi on päiväaikaista väsymystä. On kuitenkin huomattava, että joskus uniapneaan liittyvä kuorsaus voi olla hyvinkin hiljaista. Kun tiedetään mistä kuorsaus johtuu, voimme hoitaa kuorsauksen tarkempaa syytä. Välillä elämäntapamuutokset ja nukkumisasennon muutokset voivat riittää. Nykyään voidaan käyttää uniapneakiskoa kuorsauksen vähentämiseksi. Korvanenäkurkku -lääkärit voivat arvioida toimenpiteitä vaikean kuorsauksen hoidoksi.

Kuorsauksen hoito

Kuorsausääni syntyy pehmeän suulaen värähdellessä ilmavirrassa. Kuorsaukselle altistaa ahdas nielun rakenne, suuret risat ja ylipaino. Taipumukseen kuorsata vaikuttavat myös alaleuan rakenne ja nenän tukkoisuus.

Kivuton ja helppo RFTA-hoito vaimentaa aikuisen kuorsauksen

Terveystalossa aikuisen kuorsausta hoidetaan tavallisimmin RFTA-hoidolla. Toimenpide voidaan tehdä tavallisesti polikliinisesti paikallispuudutuksessa. Toimenpiteessä johdetaan neulaelektrodiparin avulla lievää lämpöenergiaa (70-80 astetta) pehmeään suulakeen, mikä johtaa myöhemmin kudosten jäykistymiseen ja pienenemiseen.

Kaikkiaan hoitotapahtuma kestää jälkiseurantoineen noin 60 minuuttia, josta varsinaisen toimenpiteen osuus puudutuksineen on 15 minuuttia. Hoidon vaikutus ei tule välittömästi vaan hiljalleen 1-3 kk:n aikana.

Kuorsauksen RFTA-hoito on potilaalle varsin kivuton ja helppo. Se ei poista kuorsausta kokonaan, mutta vaimentaa sitä niin, että vieressä olijan on helpompi nukkua. Yleensä tarvitaan vähintään kaksi hoitokertaa riittävän vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Lapsen kuorsaus paranee risaleikkauksella

Lapsen jokaöinen kuorsaus vaatii korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin arviota. Lapsen kuorsaus ja uniapnea johtuvat lähes poikkeuksetta suurista risoista ja vaiva paranee nielu- ja kitarisaleikkauksella 95 %:ssa tapauksista.

Aikuiset ensin uniapneatutkimukseen

Ennen kuorsauksen hoitotoimenpiteitä on aikuiselle tarpeen tehdä unitutkimus, ns. suppea unipolygrafia, jossa potilas nukkuu kotonaan yhden yön pienen tietokoneen kanssa. Tutkimuksella selvitetään esiintyykö yön aikana terveydelle haitallista elimistön hapenpuutetta vai onko kyseessä pelkkä sosiaalinen kuorsaus. Mikäli todetaan keskivaikea tai vaikea uniapnea, tällöin RFTA-hoidosta ei tavallisesti ole hyötyä vaan tila vaatii ns. CPAP-hoidon käynnistämisen.