Haavatyrän leikkaus (arpityrän leikkaus)

Vatsanpeitteiden tyrä syntyy yleisimmin aikaisempaan leikkaushaavaan tai navan ja miekkalisäkkeen väliselle alueelle. Tyrä hoidetaan yleensä leikkauksessa. Leikkauksissa tyräportti pääsääntöisesti tuetaan tyräverkolla joko avo- tai tähystystekniikalla. Tyräleikkaus ei ole kiireellinen toimenpide vasta kun se aiheuttaa paljon oireita.

Tyrä on helposti hoidettavissa leikkauksella. Tyrä voi kuitenkin uusia myöhemmin leikkauksesta huolimatta.