Suuhygienistin käynti

Suuhygienistin käynnin aikana tehdään suun terveydentilan ja omahoidon kartoitus sekä henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta liittyen suun terveyden kannalta oleellisiin elintapatekijöihin ja suunhoidossa tarvittaviin välineisiin ja aineisiin.