Hammastarkastus

Hammaslääkärin tarkastus tai hammastarkastus on suun terveydentilan tutkimus, jonka tekee hammaslääkäri. Tutkimuksessa selvitetään asiakkaan yleinen terveydentila, hampaiston ja ikenien kunto, kielen ja limakalvojen kunto, sekä leukanivelen toiminta ja purenta. Hammaslääkärin tekemää tutkimusta täydennetään tarvittaessa röntgenkuvilla, jotta suun terveydestä saadaan tarkka ja luotettava käsitys.

Röntgentutkimuksia tarvitaan muun muassa siksi, että suun oireettomat tulehdukset löydettäisiin mahdollisimman varhain. Tulehdusten varhainen hoito parantaa ennusteita. Hoidon suunnittelu tehdään yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa, sillä yhteistyöllä pääsemme parhaaseen lopputulokseen.

Hammastarkastuksen väli on yksilöllinen. Yleisesti voidaan todeta, että tarkastusväli on noin kaksi vuotta, mutta tarvittaessa tarkastus tehdään tiheämmin tai harvemmin hammaslääkärin asiakkaalle tekemän yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Jos suussa on ollut oireita, tarkastukseen kannattaa hakeutua nopeasti, mutta myös oireettomassa suussa voi olla hoido tarvetta.

Mikäli olet aikaisemmin kärsinyt hampaiden kiinnityskudossairauksista, reikiintymisestä tai sinulla on jokin pitkäaikaissairaus tai esimerkiksi suuta kuivattava lääkitys, tarkastusväli on suositeltavaa pitää lyhyenä. Vaikka suu olisi täysin hampaaton, suun limakalvojen sekä kielen kunto sekä mahdollisen hammasproteesin istuvuus kannattaa tarkistuttaa säännöllisesti.

Varaa aika hammaslääkärin tarkastukseen