Hammashoitopelko ja hammashoito nukutuksessa

Kivun poistoon tai hammaspelon taltuttamiseen tarvitaan tietyissä tilanteissa lääkehoitoa, jotta tarvittava toimenpide voidaan tehdä turvallisesti ja miellyttävästi. Hammaslääkäripelon ei pidä antaa muodostua esteeksi suun ja hampaiden hyvinvoinnista huolehtimiselle, sillä pelkoa voidaan lieventää monella tavoin.

Nykyiset hoitomenetelmät mahdollistavat kivuttoman hammashoidon, mutta hammashoitopelko on edelleen yleistä. Pelon taustalla saattaa olla esimerkiksi epämiellyttävä hoitokokemus tai hoitohuoneen äänet ja hajut. Hammaslääkäripelon aiheuttajana voi olla myös häpeäntunne hoitamattomasta suun terveydestä. Tämä kuitenkin on täysin turhaa, sillä hammaslääkärin tehtävänä on auttaa asiakasta saamaan terveet hampaat.

Ensimmäinen askel on kertoa peloista hammaslääkärille. Näin hammaslääkäri ja asiakas voivat yhdessä arvioida, mikä pelkoa aiheuttaa ja mikä on paras keino sen voittamiseksi. Usein jo asiasta keskusteleminen ja luottamuksellisen hoitosuhteen muodostuminen vähentävät pelkoa. Tehokkaat puudutusaineet sekä kehittyneet laitteet ja materiaalit mahdollistavat kivuttoman hammashoidon kaikilla osa-alueilla. Jos kivuttomuus ei riitä haihduttamaan pelkoa, voidaan jännitystä vähentää ennen toimenpidettä annettavalla rauhoittavalla esilääkkeellä. Jos pelko on voimakasta, voidaan hoito tehdä lääkerentoutuksessa tai tarpeen vaatiessa nukutuksessa.

Hammashoito nukutuksessa

Esilääkityksellä tarkoitetaan ennen hammashoidon aloittamista suun kautta otettavaa rauhoittavaa lääkettä. Esilääkitys rentouttaa ja rauhoittaa, joten se on hyvä vaihtoehto lievästä hammashoitopelosta kärsiville asiakkaille.

Lääkerentous- eli sedaatiohoidossa asiakkaalle annetaan suonensisäisesti voimakas rauhoittava ja kipua poistava lääkitys. Asiakas on toimenpiteen aikana tajuissaan mutta unelias. Lääkerentoutuksessa hammashoito on miellyttävää, sillä asiakas ei tunne kipua eikä pelkoa. Hoidon jälkeen hän ei yleensä muista hoitotoimenpiteistä juuri mitään.

Nukutushoidossa asiakas nukutetaan hoitotoimenpiteen ajaksi. Joskus hammashoitopelko voi olla niin voimakas, että lääkerentoutus tai nukutus on järkevää. Näitä menetelmiä suositellaan usein myös silloin, kun hammashoito on herkän nielun vuoksi poikkeuksellisen hankalaa. Alle kouluikäisten lasten kirurgisissa toimenpiteissä ja laajoissa hammashoitotoimenpiteissä nukutus on usein välttämätöntä.

Hoidon suunnittelu tärkeää

Ennen lääkerentoutus- ja nukutushoitoa tehdään aina huolellinen hoitosuunnitelma. Hampaisto röntgenkuvataan ja hammaslääkäri tekee asiakkaalle kliinisen tutkimuksen. Hoito on suunniteltava huolellisesti, jotta kaikki tarvittavat toimenpiteet voitaisiin tehdä yhdellä kertaa. Perusteellisia tutkimuksia tarvitaan myös nukutushoidon kustannusten arvioimiseen.

Lääkerentoutus- ja nukutushoitoihin osallistuu hoitotiimi, johon hammaslääkärin ja hammashoitajan lisäksi kuuluu aina myös anestesiologian erikoislääkäri ja anestesiahoitaja.