Juurihoito

Juurihoito tehdään yleensä silloin, kun hampaan ydin on tulehtunut. Hoitamaton tai aikaisemmin hoidettu syvä reikä voi aiheuttaa tulehduksen tai se voi johtua myös esimerkiksi tapaturmasta.

Hampaan ytimen tulehdus hoidetaan yleisimmin juurihoidolla, jolloin hammasydin puhdistetaan mekaanisesti. Ydinontelo lääkitään ja täytetään ennen hampaan korjaamista paikalla tai kruunutuksella. Hampaan juurihoito vaatii monesti useamman käyntikerran ja  monijuurisen takahampaan juurihoito vie enemmän aikaa kuin esimerkiksi etuhampaan. Tulehduksen paraneminen riippuu tulehduksen laajuudesta ja vaikeusasteesta, hampaan rakenteesta sekä potilaan yleisestä terveydentilasta.  Paranemista seurataan oireiden ja röntgenkuvien perusteella. Tulehduksen paraneminen voi viedä useamman kuukaudenkin. Joskus hammasta ei saa tai kannata säästää juurihoitamalla, jolloin se joudutaan poistamaan. Myös aiemmin tehtyjä juurihoitoja voidaan joutua uusimaan esimerkiksi tulehduksen uusiutumisen vuoksi. Joskus juurihoidon lisänä käytetään antibiootteja, mutta hammasytimen tulehdus ei koskaan parane pelkästään lääkehoidolla.

Juurihoitoja tekevät lähes kaikki yleishammaslääkärit. Juurihoitoihin perehtynyt erikoishammaslääkäri tekee vaativammat juurihoidot ja esimerkiksi juuren kärjen leikkaukset käyttäen apunaan erikoisvälineistöä, kuten operaatiomikroskooppia. Juurihoitoihin perehtyneet erikoishammaslääkärit hoitavat yleensä vain lähetepotilaita.

Operaatiomikroskooppia tarvitaan silloin, kun hampaan juurihoito ei onnistu tavanomaisin keinoin. Mikroskooppia tarvitaan esimerkiksi niissä tapauksissa, kun hampaan juuren muoto on haastava tai hampaan juurihoitoa joudutaan uusimaan.

Juurihoitoihin perehtyneet erikoishammaslääkärit ottavat yleensä asiakkaita vastaan vain hammaslääkärin lähetteellä. Usein asiakkaalle varataan lähetteen perusteella pidempi hoitoaika, jotta heti ensimmäisellä hoitokäynnillä voidaan tehdä myös varsinainen hoitotoimenpide.

Voit kuitenkin vaihtoehtoisesti varata itse ajan erikoishammaslääkärin konsultaatioon ja hoidon suunnitteluun. Mikäli hoito nähdään tarpeelliseksi, varataan sinulle varsinainen toimenpideaika vastaanotolla.

Varaa aika erikoishammaslääkärin konsultaatioon

Vaativassa juurihoidossa tarvitaan toisinaan hampaan juuren kärjen leikkausta ja joskus ainoaksi hoitovaihtoehdoksi jää hampaan poisto.