Virtsankarkailun tutkiminen ja lääkehoito

Virtsankarkailu (virtsainkontinenssi) on hyvin yleinen ongelma, joka voi koskea yli 50% naisita jossain vaiheessa elämää. Säännöllinen ja haittaava virtsankarkailu lisääntyy selkeästi iän myöntä. Kun virtsankarkailu on toistuvaa tai haittaa potilasta, on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Virtsankarkailu voidaan jakaa ponnistus-, pakko- ja sekamuotoiseen karkailuun. Ponnistuskarkailussa (ponnistusinkontinenssissa) virtsa karkaa ponnistuksen aikana ilman virtsaamispakon tuntemusta. Pakkokarkailussa (pakkoinkontinenssissa) virtsan karkaamista edeltää pakonomainen virtsaamistarve. Sekamuotoisessa karkailussa voi esiintyä molempia virtsankarkailun tyyppejä.

Virtsankarkailun hoito aloitetaan lääkärin vastaanotolla yleensä gynekologisella tutkimuksella, lantionpohjan lihasten voiman määrittämisellä ja virtsanäytteen tutkimisella. Vastaanotolle tullessa virtsarakon pitäisi olla täysi, jotta voidaan tutkia karkaamista yskäisytestin avulla. Virtsan karkailun hoidon määrää karkailun tyyppi ja oireen voimakkuus. Hoitovaihtoehtoja ovat elämäntapamuutokset, lantionpohjan lihaskuntoutus, leikkaus ja lääkehoito.