Virtsankarkailun tutkiminen ja lääkehoito

Virtsankarkailu eli virtsainkontinenssi on hyvin yleinen ongelma, joka voi koskea yli 50 prosenttia naisista jossain vaiheessa elämää. Säännöllinen ja haittaava virtsankarkailu lisääntyy selvästi iän myötä. Kun virtsankarkailu on toistuvaa ja haittaa tavallista elämää, on asia syytä tutkia.

Virtsankarkailu voidaan jakaa ponnistus-, pakko- ja sekamuotoiseen karkailuun. Ponnistuskarkailussa (ponnistusinkontinenssissa) virtsa karkaa ponnistuksen aikana ilman virtsaamispakon tuntemusta. Pakkokarkailussa (pakkoinkontinenssissa) virtsan karkaamista edeltää pakonomainen virtsaamistarve. Sekamuotoisessa karkailussa voi esiintyä molempia virtsankarkailun tyyppejä.

Virtsankarkailun hoito aloitetaan lääkärin vastaanotolla yleensä gynekologisella tutkimuksella, lantionpohjan lihasten voiman määrittämisellä ja virtsanäytteen tutkimisella. Vastaanotolle tullessa virtsarakon pitäisi olla täysi, jotta voidaan tutkia karkaamista yskäisytestin avulla. Virtsan karkailun hoidon määrää karkailun tyyppi ja oireen voimakkuus. Hoitovaihtoehtoja ovat elämäntapamuutokset, lantionpohjan lihaskuntoutus, leikkaus ja lääkehoito.