Sikiön verenkierto

Sikiön verenkierron mittaukset doppler-uä-tutkimuksen avulla kertoo paljon sikiön voinnin tilasta ja niiden merkitys on suuri, kun epäillään istukan vajaatoimintaa tai raskausmyrkytystä.