Sikiön kasvuhäiriöepäilyn tutkiminen

Sikiön kasvuhäiriöepäilyjä selvitetään ultraäänitutkimuksen avulla.