Seulontaan

Seulontamammografiaan

Mammografiaseulonnan järjestämisvelvoite on kunnilla seulonta-asetuksen (339/2011) mukaisesti. Terveystalo tuottaa noin 80% kuntien järjestämistä seulontamammografioista. 50-69 -vuotiaat naiset kutsutaan mammografiatutkimukseen joka toinen vuosi. Kutsukirje tutkimukseen lähetetään kotisoitteeseen ja se sisältää informaatiota itse tutkimuksesta, tiedot varatusta ajasta sekä ohjeet mahdollista ajanmuutosta varten.

Jos kutsukirjeessä ilmoitettu aika ei ole sinulle sopiva, voit vaihtaa ajan verkossa.
Seulontakutsuun on kirjattu käyttäjätunnus, jolla pääset vaihtamaan tutkimusaikasi.

Mammografiatutkimukseen kannattaa saapua 10 min ennen varattua aikaa ja seurata asiakaspalvelun ohjeistusta ilmoittautumisesta. Useimmissa Terveystalon toimipaikoissa ilmoittautuminen ohjataan suoraan kuvantamiseen, jossa ilmoittautuminen tapahtuu kuvallista henkilökorttia ja seulontakutsua näyttämällä.