Potilasasiamies

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaalle tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi.

Terveystalon potilasasiamies toimii myös itsenäisten ammatinharjoittajien ja ammatinharjoittajayhtiöiden potilasasiamiehenä Terveystalon toiminnan osalta.

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta potilaslain (PotiL 785/1992) mukaisissa asioissa, jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin, eikä anna selvityksiä tai tee ratkaisuja.

Ennen kuin otat yhteyttä potilasasiamieheen

Mikäli jokin hoitoosi liittyvä asia on jäänyt epäselväksi tai olet tyytymätön hoitoosi ja/tai kohteluusi, kannattaa asiaa selvittää ensisijaisesti sinua hoitaneen henkilön kanssa.  Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata hoidossa tapahtuneet virheet tai puutteet saman tien, eikä muita toimenpiteitä tarvita. Yhteyden Terveystalon toimipaikkaan ja/tai sinua hoitaneeseen henkilöön saat parhaiten soittamalla asiakaspalveluumme 045 77349974 tai 030 6000. Lisätietoja puhelinasioinnista »

Vaihtoehtoisesti voit antaa palautetta asiakaspalautelomakkeemme » kautta, jolloin asiasi otetaan käsittelyyn sinua hoitaneessa toimipaikassa.

Ohjeita potilaalle

Asiakaspalaute
Voit lähettää palautetta saamastasi palvelusta.

Henkilökohtainen keskustelu
Hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymättömän kannattaa ensisijaisesti käyttää nopeita ja helppoja valitusreittejä. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata hoidossa tapahtuneet virheet tai puutteet saman tien, jolloin muita toimenpiteitä tarvita. Anna palautetta.

Valitus
Potilaalla on aina oikeus tehdä valitus, mikäli hän on tyytymätön Terveystalossa saamaansa palveluun. Valituksen voi jättää sähköisesti Asiakaspalaute-kanavan kautta tai lomakkeella, joita on jokaisessa Terveystalon toimipaikassa. Valituksen käsittelee ja siihen vastaa yksikönjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Muistutus ja kantelu
Potilaalla tai hänen omaisellaan on myös oikeus tehdä lääketieteelliseen hoitoonsa tai kohteluunsa liittyen kirjallinen muistutus tai kantelu. Muistutus tehdään vapaamuotoisesti ja se voidaan toimittaa siihen Terveystalon toimipaikkaan, jossa on ollut hoidettavana. Vaihtoehtoisesti muistutuksen voi postittaa potilasasiamiehelle, joka ohjaa muistutuksen oikeaan paikkaan vastattavaksi. Muistutukseen vastineen antaa toimipaikan terveydenhuollon palveluista vastaava lääkäri.

Kantelu tehdään suoraan aluehallintoviranomaiselle tai Valviraan

Potilasvahinkoilmoitus
Mikäli potilaalle tai hänen omaiselleen herää epäily mahdollisesta hoitovirheestä, on asiasta mahdollista tehdä Potilasvakuutuskeskukselle vahinkoilmoitus. Tällöin asian selvittää ja ratkaisee Potilasvakuutuskeskus.

 

Terveystalon potilasasiamiehet

p. 030 633 1655
potilasasiamies@terveystalo.com


Potilasasiamies on tavoitettavissa puhelimitse

  • ma klo 12.00–15.00
  • ti klo 9.00–12.00
  • ke klo 12.00–15.00 
  • to klo 9.00–12.00
  • pe klo 9.00–11.00