Asiakkaan parhaaksi

Terveystalon ammattilaisten tärkein tavoite työssään on toteuttaa hoitoa laadukkaasti ja potilaan yksiköllinen tilanne huomioiden.  Joskus voi kuitenkin tulla tilanteita, joissa hoito ei toteudu tavoitteen mukaisesti ja tilanteesta aiheutuu asiakkaalle haittaa. Näiden tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi pidämme Terveystalossa huolta, että asiakkailta tuleva palaute käsitellään asianmukaisesti.

Terveystalon henkilöstö on vastuussa siitä, että asiakkaamme saavat oikeaa ja turvallista hoitoa. Voit tukea meitä olemalla itse mahdollisimman hyvin perillä sairautesi luonteesta ja hoitosuunnitelmastasi. On tärkeää, että kysyt, kun et ymmärrä jotakin asiaa.  Potilaan muistilista » auttaa hahmottamaan asioita, jotka tukevat hoitosi toteutumista.

Asiakaspalaute

Palautetta hoitoon tai palveluun liittyen voit antaa asiakaspalautelomakkeen » avulla.

Henkilökohtainen keskustelu

Hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymättömän kannattaa ensisijaisesti käyttää nopeita ja helppoja valitusreittejä. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata hoidossa tapahtuneet virheet tai puutteet saman tien eikä muita toimenpiteitä tarvita. Yhteyden Terveystalon toimipaikkaan ja/tai sinua hoitaneeseen henkilöön saat parhaiten soittamalla asiakaspalveluumme 045 77349974 tai 030 6000*. Lisätietoja puhelinasioinnista ».

Vaihtoehtoisesti voit antaa palautetta asiakaspalautelomakkeemme » kautta, jolloin asiasi otetaan käsittelyyn sinua hoitaneessa toimipaikassa.

Muistutus

Potilaalla on oikeus tehdä hoitoon ja/tai kohteluun liittyen potilaslain mukainen muistutus. Muistutuksessa olevan asian selvittelystä vastaa aina terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja (Terveystalossa toimipaikan vastaava lääkäri). Muistutukseen annetaan aina kirjallinen vastine. Potilasasiamies » neuvoo ja avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. 

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti ja sen voi toimittaa siihen Terveystalon toimipaikkaan, jota asia koskee tai vaihtoehtoisesti potilasasiamiehelle. Yhteystiedot löytyvät toimipaikat-sivulta ».

Kantelu

Kantelu tehdään joko  Aluehallintoviranomaiselle tai Valviraan.  Ennen kantelun tekemistä suositellaan ensin asian käsittelyä muistutuksen kautta.  Asia saattaa usein ratketa jo tässä käsittelyssä. 

Kantelu tehdään tavallisesti Aluehallintoviranomaiselle ». Valviraan » kantelu tehdään vain silloin, kun on syntynyt epäily potilaan kuolemaan johtaneesta hoitovirheestä. Potilasasiamies » neuvoo ja avustaa tarvittaessa kantelun tekemisessä.

Potilasvahinkoilmoitus

Mikäli syntyy epäily hoitovirheestä, on potilaalla oikeus tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle ».  Potilasvakuutuskeskukselta haetaan korvauksia vahingon aiheuttaneista ylimääräisistä kustannuksista. Ilmoituksen voi tehdä Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta löytyvällä lomakkeella. Potilasasiamies » neuvoo ja avustaa tarvittaessa vahinkoilmoituksen tekemisessä.