7.9.2010 13:56

Tietotyöntekijöiden ylikuormittuminen tunnistettavissa aikaisempaa paremmin

Terveystalon TyöOptimi-kysely on uusi käytännöllinen työkalu työterveyslääkäreille tietotyöläisten ylikuormittumisen tunnistamiseen. Työterveyshuollon erikoislääkärin Heini Ahvenisen mukaan ylikuormittumisen oireet ovat yksilöllisiä ja varhainen tunnistaminen voi estää työntekijän loppuun palamisen. Tutkimus esitellään Brain@Work -seminaarissa 7.9.2010.


Tietotyön kuormittavuus on yhä yleisempi ja vakavampi kansanterveydellinen ongelma. Työ muuttuu liian kuormittavaksi, jos työn vaativuus ja siihen tarvittava kapasiteetti eivät ole tasapainossa. Myös tasapaino työpanoksen ja saavutusten välillä on tärkeää. Työkykyä pitävät yllä positiiviset odotukset: ihmisen tulisi tuntea, että hän pystyy suoriutumaan työstään ja saa tarvittaessa apua. Ylirasittuneisuus vaikuttaa ihmisen normaaliin fysiologiaan. Tyypillisimpiä ylikuormittumisen oireita ovat ärtyisyys, unettomuus, seksuaalinen haluttomuus ja erilaiset kiputilat.

- Usein työntekijä vain tuntee, ettei ole enää oma itsensä, kuvaa Terveystalon työterveyshuollon erikoislääkäri Heini Ahveninen, jolla on 15 vuoden kokemus työterveyshuollosta.

TyöOptimi-kyselyn tyyppistä käytännön työkalua ylirasittuneisuuden tunnistamiseen ei ole aiemmin ollut. Kysely koostuu 17 kysymyksestä, jotka käsittelevät omaa työtilannetta, palautumista työstä sekä mielikuvia omista voimavaroista.

- Kysely on jo osoittautunut erittäin hyväksi seulaksi ylirasittuneisuuden tunnistamiseen. Seuraavaksi tutkimme, kuinka tarkasti TyöOptimi-indeksi kulkee käsi kädessä epätyypillisten masennusoireiden kanssa, Ahveninen toteaa.

Tutkimus esitellään osana Brain@Work-seminaaria. Työterveyslaitoksen ja Tekesin alaisessa Brain@Work -tutkimushankkeessa on yhdistetty aivojen ja sydän- ja verenkiertoelimistön fysiologiset mittaukset tietokonetesteihin. Hankkeessa on tutkittu, miten suoritettavien tehtävien lukumäärä ja vaikeusaste vaikuttavat aivojen tiedonkäsittelyyn ja fysiologiaan virkeillä sekä akuutista tai kasautuvasta univajeesta kärsivillä henkilöillä. Tutkimushankkeen johtaja on tutkimusprofessori Kiti Müller.

Brain@Work 7.9.2010 klo 12.00 - 16.00 Ilmarisen auditoriossa (Porkkalankatu 1, Helsinki).

Lisätiedot:
Sari Anthoni
johtaja, Työterveyspalvelut, työterveyshuollon erikoislääkäri
Terveystalo
p. 030 63 32074
sari.anthoni@terveystalo.com


Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja yli 100 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalossa työskentelee 2 500 työntekijän lisäksi yli 2 000 itsenäistä ammatinharjoittajaa. Vuoden 2009 kokonaismyynti oli 296 miljoonaa euroa. www.terveystalo.com