27.4.2011 11:32

Terveystalolle uusi aluejohtaja Lounais-Suomeen

KTM Samuli Salanterä on nimitetty Terveystalon Lounais-Suomen aluejohtajaksi ja Turun lääkärikeskussairaalan yksikönjohtajaksi. Salanterä siirtyy tehtävään Turun Kaapelitelevision toimitusjohtajan tehtävästä.


- Suomalainen terveyspalvelujärjestelmä on muutoksessa. Yksityinen terveydenhuolto tarjoaa joustavan mahdollisuuden muutoksen toteuttamiseen. Tästä on hyvänä esimerkkinä työterveyshuollon rooli työurien pidentämisessä. Yksityinen terveydenhuolto voi liittyä julkisen terveydenhuollon talkoisiin terveyden tuottajana, Samuli Salanterä sanoo.

Terveystalo kasvaa Lounais-Suomessa

- Terveystalo tarjoaa Lounais-Suomen alueella erittäin hyvät ja kattavat palvelut. Turussa Terveystalo on pärjännyt hyvin. Muun muassa tammikuun asiakaskäynnit kasvoivat 30 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vahvuutemme on, että pystymme tarjoamaan koko terveyspalveluiden hoitoketjun. Lisäksi asiakkaidemme käytössä on koko Terveystalon valtakunnallinen palveluverkko ja osaaminen, Salanterä toteaa.

Salanterä 51, aloittaa Terveystalon Lounais-Suomen aluejohtajana ja Turun lääkärikeskussairaalan yksikönjohtajana toukokuussa. Turussa Terveystalolla on meneillään lääkärikeskussairaalan merkittävä laajennustyö sekä erikoislääkäri- ja työterveyshuollon palvelujen keskittäminen. Syksyllä valmistuva laajennus synnyttää yhteensä noin 4 500 kerrosneliön lääkärikeskussairaalayksikön, jossa työskentelee yli 150 vastaanottavaa lääkäriä ja noin 150 muuta terveydenhuollon ammattilaista.

- Terveystalolla on Turun lisäksi Porissa lääkärikeskussairaala, Eurassa ja Harjavallassa työterveyshuollon yksiköt. Koko Lounais-Suomen alueella asiakasmäärämme ovat olleet nousussa. Turun laajennuksen tavoitteena on palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja tarjota jatkuvasti kasvavalle asiakaskunnallemme kaikki palvelut helposti saman katon alta, kommentoi Terveystalon liiketoimintajohtaja Ilkka Lehto.

Vahvaa osaamista ja näkemystä

- Terveystalossa on vahva lääke- ja muiden terveystieteiden osaaminen. Alan ulkopuolelta tulevana tuon Lounais-Suomen Terveystaloon liikkeenjohdollista kokonaisnäkemystä. Haluan omalta osaltani panostaa asiakasnäkökulmaan sekä asiakkaan ja hänen terveytensä kokonaisvaltaiseen huomioimiseen, Salanterä sanoo.

Lounais-Suomen elinkeinoelämä on tullut Salanterälle tutuksi kuluneen 30 vuoden aikana. Salanterä on työskennellyt 1990-luvun alusta Turun seudulla eri yritysten johtotehtävissä. Hän on hoitanut toimitusjohtavan tehtäviä niin puhelinyhtiöissä kuin autoalallakin. Koulutukseltaan Salanterä on kauppatieteiden maisteri Åbo Akademista.

Lisätietoja:
Terveystalo, Samuli Salanterä, Lounais-Suomen aluejohtaja ja Turun yksikönjohtaja, p. 044 505 5000

Terveystalo on yksi Suomen johtavista terveyspalveluyrityksistä, joka tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo toimii Lounais-Suomessa 4 paikkakunnalla ja 9 toimipaikassa. Vakinaista henkilöstöä on Lounais-Suomessa noin 200 ja ammatinharjoittajia 230. Vuonna 2010 kokonaismyynti oli noin 30 miljoonaa euroa. Valtakunnallisesti Terveystalossa työskentelee 2 500 työntekijän lisäksi yli 2 000 itsenäistä ammatinharjoittajaa. Vuoden 2010 kokonaismyynti oli 308 miljoonaa euroa. www.terveystalo.com