29.7.2020 10:00

Terveystalolle tunnustusta systemaattisesta toiminnan laadun kehittämisestä

Terveystalon sisäisten auditointien toteutus ja jatkuvan parantamisen toimintamalli saavat kiitosta puolueettomalta, akkreditoidulta sertifiointipalvelujen tuottajalta. Labquality Oy:n mukaan Terveystalossa käytössä oleva malli on tehokas ja sitä voidaan pitää alan edelläkävijänä.


Labquality Oy:n lausunnossa todetaan, että Terveystalossa on hyvin toimiva yksiköiden eri toimintoja kattava sisäisten auditointien toimintamalli. Sisäisissä auditoinneissa havaittuihin poikkeamiin tehdään yksiköissä aikataulutettu ja vastuutettu suunnitelma, jota yksikön johto ja laatuvastaavat seuraavat. Aluetasoisia sisäisten auditointien tuloksia käsitellään kattavasti verkostojohdossa, jolloin hyviä toimintatapoja saadaan laajennettua ja yleisiä poikkeamia oikaistua muistakin yksiköistä. Terveystalon käytössä oleva malli on tehokas ja sitä voidaan pitää alan edelläkävijänä.

"Haluan kiittää Terveystalon henkilöstöä sitoutumisesta jatkuvaan laadun kehittämiseen ja siitä, että auditoinnit on otettu arjen laadun ja yhteisten toimintatapojen varmistustyökaluksi", sanoo laatu- ja kehitysjohtaja Laura Mäkelä.

Labquality on suomalainen, puolueeton, potilasturvallisuutta ja terveydenhuollon laatua edistävä palveluyritys. Labqualityn Qualification palvelut kattavat laajan joukon sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille tarkoitettuja laadunarviointi- ja sertifiointipalveluja. Labquality Oy on tuottanut sertifiointipalveluja Terveystalolle vuodesta 2014.

Terveystalolla on Labquality Oy:n myöntämä SFS-EN ISO 9001:2015 -laatujärjestelmäsertifikaatti.Sertifikaatti kattaa konsernin johtamisjärjestelmän, liiketoimintalinjat, keskitetyt konsernipalvelut, vastaanottopalvelut, sairaalapalvelut, työterveyspalvelut, seulontapalvelut, kuvantamispalvelut, laboratoriopalvelut, suunterveyspalvelut, asiakaspalvelun, terveydenhuollon henkilöstövuokrauspalvelut ja biopankkitoiminnan.