16.2.2018 11:26

Terveystalolle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Terveystalolle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.


Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Palvelulle myönnettävän Avainlippu-merkin ensisijaisena kriteerinä on se, että palvelu on tuotettu Suomessa. Lisäksi kotimaisuusasteen eli suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta on oltava vähintään 50 prosenttia. Avainlippua palveluille hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on valtakunnallisella 180 toimipaikkaa ja 100 paikkakuntaa kattavalla verkostollaan Suomen suurin terveyspalveluyritys, jonka toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

– Edistämme palveluidemme avulla suomalaisten terveyttä ja samalla koko yhteiskunnan hyvinvointia ja toimivuutta. Vastaamme noin joka kolmannen työikäisen suomalaisen työterveydestä ja pystymme työllämme vaikuttamaan myös suomalaisten työurien pituuteen. Olemme myös merkittävä työllistäjä Suomessa: tarjoamme työtä lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia, kertoo Terveystalon viestinnästä, markkinoinnista ja brändistä vastaava johtaja Susanna Kinnari.

Avainlippu-merkki on tunnettu: Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Tunnettuus yrityspäättäjien keskuudessa on 92 prosenttia. Suomalaisista suurin osa (71 prosenttia) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista kuluttajille ja asiakkaille. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Mentu kertoo.

Lisätietoja medialle:
Terveystalo, Susanna Kinnari, viestinnästä, markkinoinnista ja brändistä vastaava johtaja, p. 050 545 8333, susanna.kinnari@terveystalo.com
Suomalaisen Työn Liitto, Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, p. 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2016 Terveystalossa asioi noin miljoona yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 2,7 miljoonaa, mikä vastasi 12 prosenttia kaikista Suomen lääkärikäynneistä. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-merkki ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 4 000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.