20.5.2010 14:30

Terveystalo vahvistaa osaamista lapsettomuushoidoissa

Terveystalo vahvisti merkittävästi omistustaan kansainvälisessä hedelmöityshoitoja tarjoavassa AVA-klinikkaryhmässä. Terveystalosta tuli 17.5.2010 vahvistetulla yrityskaupalla enemmistö¬omistaja Tampereen ja Turun AVA-klinikoista sekä Latviassa sijaitsevasta Ava Clinic Riga:sta.


AVA-klinikka on 17 vuotta sitten Tampereella perustettu lapsettomuuden hoitoon ja tutkimukseen keskittynyt klinikkaryhmä. Sen palveluihin kuuluvat lapsettomuustutkimukset, lapsettomuushoidot, raskauden seuranta ja psykologin palvelut. Suomen ja Latvian AVA-klinikoiden liikevaihto vuonna 2009 oli yli 6 miljoonaa euroa. AVA-klinikoilla tehdään tehdään vuosittain noin 2000 koeputki- ja mikro¬hedelmöityshoitoa

Lapsettomuudesta kärsii noin 15 prosenttia hedelmällisessä iässä olevista pareista. Nykyisin noin 80 prosenttia lapsettomuudesta on hoidettavissa. AVA on tuonut Suomeen viime vuosina merkittäviä uusia hoitomuotoja, mm. miehestä johtuvan lapsettomuuden hoidon mullistaneet mikrohedelmöitykset aloitettiin Suomessa AVA-klinikalla.

– Tarve hedelmättömyyshoidoille on kasvussa ja yksityiset terveyspalveluyritykset ovat merkittäviä toimijoita tämän palvelun osalta. Hedelmättömyyshoidot täydentävät erinomaisesti muuta palvelutarjontaamme ja siksi haluamme olla vahvemmin mukana kehittämässä näitä palveluita. Teemme Terveystalossa jo nyt merkittävissä määrin raskausajan sikiöseulontoja ja tarjoamme muita raskauteen liittyviä palveluita. Vahvempi omistuspohja AVA:ssa antaa meille mahdollisuuden kehittää lapsettomuuden hoitoon suunnattuja palveluita voimakkaammin ja avaa meille myös hyvät mahdollisuudet laajentaa toimintaa ulkomaille, perustelee Terveystalon toimitusjohtaja Martti Kiuru.

– Terveystalo tuo meille merkittäviä taloudellisia resursseja kehittää toimintaa ja nyt jo korkeaa osaamista. AVA jatkaa toimintaansa itsenäisenä osana Terveystalo-konsernia, mutta luonnollisena osana Terveystalon tarjontaa, kommentoi AVA-kilinikoiden perustaja Ralph Ashorn, joka myös jatkaa edelleen AVA-klinikoiden toiminnan kehittämistä osaomistajana.

Lisätietoja:

Martti Kiuru, toimitusjohtaja, Terveystalo, puh. 030 63 31442

Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja yli 100 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalossa työskentelee 2 500 työntekijän lisäksi yli 2 000 itsenäistä ammatinharjoittajaa. Vuoden 2009 kokonaismyynti oli 296 miljoonaa euroa.
www.terveystalo.com, www.avaclinic.com