8.2.2018 10:00

Terveystalo tarttuu nuorten aikuisten masennukseen ja lahjoittaa 50 000 euroa sen ennaltaehkäisyyn tai hoitoon

Terveystalon laaturyhmä on valinnut nuorten aikuisten masennuksen kansantaudiksi, jonka ennaltaehkäisyyn tai hoitoon Terveystalo antaa 50 000 euron lahjoituksen. Masennus on merkittävä kansantauti, josta kärsii viisi prosenttia suomalaisista.* Nuorista noin 20 prosentilla esiintyy masennusoireita ja 5–10 prosenttia sairastaa masennusta.** Avoin haku lahjoituskohteille on käynnissä 30.3.2018 asti.


Eri alojen asiantuntijoista koostuva laaturyhmä on osa kampanjaa, jolla Terveystalo haluaa kirittää terveydenhoidon laatua ja herättää keskustelua sen merkityksestä. Kampanjan ytimessä on laaturyhmän valitsema kansantauti, jonka ennaltaehkäisyn ja hoidon edistämiseksi Terveystalo tekee huomattavan lahjoituksen.

Laaturyhmällä oli vahvat perusteet valinnalleen eli 16–26-vuotiaiden nuorten aikuisten masennukselle. Masennus on kasvava kansanterveydellinen ongelma, joka aiheuttaa työkyvyttömyyttä, kuormittaa terveydenhuoltoa ja synnyttää merkittävää inhimillistä kärsimystä. Masennus heikentää yksilön elämänlaatua ja toimintakykyä sekä altistaa myös muille terveysongelmille. Laaturyhmä piti hälyttävänä erityisesti nuorten masennuksesta kertovien tilastojen kasvusuuntausta, kun tarkastellaan sairauspoissaoloja, terveydenhuollon kustannuksia tai tehtyjen diagnoosien määriä.

Laaturyhmässä ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Marina Erhola, Aalto-yliopiston professori Pekka Mattila, teologi ja kirjailija Jaakko Heinimäki, Työterveyslaitoksen tutkimus- ja palvelukeskuksen johtaja Jorma Mäkitalo, Helsingin yliopiston aivotutkija Katri Saarikivi sekä Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, dosentti Hannu Lauerma.

Masennus voi sysätä syrjään työelämästä

Laaturyhmä korosti valintansa perusteena myös sitä, että yhteiskunnan näkökulmasta tehokkaampi puuttuminen nuorten masennukseen on välttämätöntä, jotta ehkäistään vasta työuraansa aloittavien nuorten jäämistä työelämän ulkopuolelle. Eläketurvakeskuksen mukaan masennus on Suomessa suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeiden syy. Vuonna 2016 noin 3 300 suomalaista jäi työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia, ja heistä noin 630 oli alle 30-vuotiaita.***

Masennuksen varhainen tunnistaminen on haastavaa mutta tärkeää. Hoidon viivästyminen tekee sairaudesta vaikeammin hoidettavan, ja siksi muun muassa työterveyshuollolla on keskeinen rooli sen havaitsemisessa.

– Terveystalo vastaa noin 689 000 työikäisen suomalaisen työterveydestä, ja asiakastoimialoistamme esimerkiksi kiinteistöpalvelu-, ravintola- ja kaupan ala työllistävät tyypillisesti runsaasti nuoria. Olemme panostaneet jo pitkään työkykyä uhkaavien terveysriskien tunnistamisen kehittämiseen, ja pyrimme jatkuvasti löytämään parempia työkaluja myös mielenterveyden ongelmien riskitekijöiden tunnistamiseen jo siinä vaiheessa, kun henkilö itse ei vielä välttämättä ole niihin havahtunut, kertoo Terveystalon johtava ylilääkäri Juha Tuominen.

Edistätkö nuorten masennuksen ennaltaehkäisyä tai hoitoa – hae Terveystalon laaturahaa

Terveystalo julistaa haettavaksi Terveystalon laaturahan (50 000 €). Laaturaha on tarkoitus myöntää organisaatiolle tai tutkimusryhmälle, joka edistää merkittävällä tavalla 16–26-vuotiaiden nuorten aikuisten masennuksen ennaltaehkäisyä tai hoitoa Suomessa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusien toimintamallien ja innovaatioiden kehittämistä tai konkreettista työtä nuorten aikuisten masennuksen ennaltaehkäisyn ja hoidon laadun edistämisessä.

Laaturaha voidaan myöntää sellaiselle hakijalle tai hakijoille, jotka esittävät selkeän näkemyksen lahjoituksen käytön tavoitteista, tuloksista ja vaikuttavuudesta. Terveystalo tekee päätöksen lahjoituksesta huhtikuussa.

Hakemukset tulee jättää 30.3.2018 mennessä. Katso tarkat hakuohjeet ja täytä hakemuslomake osoitteessa www.terveystalo.com/laaturyhma

* Depression Käypä hoito -suositus
** Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Nuorten masennusoireilu ja masennustilat
*** Eläketurvakeskus: Suomen työeläkkeensaajat 2016

Lisätietoja medialle:
Terveystalon viestintä/mediapäivystys, p. 050 358 1170, viestinta@terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2016 Terveystalossa asioi noin miljoona yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 2,7 miljoonaa, mikä vastasi 12 prosenttia kaikista Suomen lääkärikäynneistä. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-merkki ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com