20.5.2015 8:15

Terveystalo on sekä lääkäreiden että opiskelijoiden valinta kiinnostavimmaksi työnantajaksi

Terveystalo on lääkäreiden mielestä Suomen kiinnostavin työnantaja. Myös opiskelijat arvostavat Terveystalon houkuttavimmaksi terveysalan työpaikaksi. Lääkäreiden, lääketieteen opiskelijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden työnantajamielikuvia selvittivät alkuvuodesta Mediuutiset sekä Universum.


Lääkäreiden työnantajamielikuvatutkimuksen mukaan lääkäreistä 39 % pitää Terveystaloa valtakunnallisesti kiinnostavimpana työnantajana. Terveystalo pitää kärkisijaa yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n kanssa. Terveystalo oli lääkärien mielestä houkuttelevin työnantaja jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Myös suomalaiset korkeakouluopiskelijat arvottavat Terveystalon terveysalan kiinnostavimmaksi työpaikaksi. Lääketieteen opiskelijoiden keskuudessa julkinen sektori, erityisesti terveyskeskukset ja isot sairaanhoitopiirit, ajavat yksityisten terveyspalveluyritysten ohi.

- Olemme iloisia Terveystalon menestyksestä. Meillä työskentelevien asiantuntijoiden viihtyvyys näkyy myös asiakkaillemme hyvänä asiakaspalveluna. Oman henkilöstötutkimuksemme mukaan Terveystaloon on mukava tulla töihin joka aamu. Jopa 92 prosenttia on tyytyväisiä Terveystaloon työnantajana, kertoo Terveystalon henkilöstöjohtaja Johanna Karppi.

- Erityisen kiinnostavaa on, että olemme myös muiden kuin terveysalan opiskelijoiden mielestä houkuttava työpaikka. Terveyspalvelut toimialana kehittyy vauhdikkaasti ja on todellinen näköalapaikka myös monen muun kuin terveysalan asiantuntijoille. Lääketieteen opiskelijoille julkinen sektori on pakollisen harjoittelun ja erikoistumisen vuoksi tyypillisin ensimmäinen työpaikka ja siksi varmasti myös kiinnostavin.

Lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden työnantajamielikuvaa tutki Mediuutiset ja suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden työnantajamielikuvaa Universum alkuvuodesta 2015. Molemmat tutkimukset toteutetaan vuosittain.

Hyvä johtaminen on lääkäreiden mieleen

Yksityiset lääkäriasemat ja sairaalat ovat lääkäreiden mielestä kiinnostavimpia työnantajia. Lääkärit arvostavat työpaikassa mm. hyvää työilmapiiriä ja johtamista sekä kehittymis- ja koulutusmahdollisuuksia. Muita tärkeitä asioita ovat mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviin, työnantajan joustavuus, kohtuullinen työmäärä sekä korkealaatuiset työvälineet.

Lääkäreiden mielikuva Terveystalosta on Mediuutisten tutkimuksen mukaan hieman parempi kuin kaikista alan työnantajista keskimäärin. Terveystalon vahvuuksiksi mainittiin muun muassa kohtuulliset työajat ja joustavuus, maine menestyvänä ja arvostettuna työnantajana sekä hoitajien ja erikoissairaanhoitajien saatavuus työn tueksi.

–    Työnantajamielikuvatutkimuksen mukaan lääkärit arvostavat erityisesti hyvää johtamista. Terveystalossa on tehty järjestelmällistä työtä esimiestyön ja johtamisen kehittämiseksi. Hienoa, että työ näkyy myös tutkimustuloksissa, Johanna Karppi iloitsee.

Mediuutisten lääkärikyselyyn vastanneet pitävät tärkeimpinä asioina työpaikan valinnassa:

  • Hyvä työilmapiiri 64 %
  • Mahdollisuudet kehittyä ja kouluttautua haluamiinsa tehtäviin 40 %
  • Hyvä johtaminen 38 %
  • Lisäksi arvostetaan kohtuullisia työaikoja, joustomahdollisuuksia, korkealaatuista toimintaa ja palveluita.Lisätietoja:

Johanna Karppi, henkilöstöjohtaja, Terveystalo, puh. 040 826 6228, johanna.karppi@terveystalo.com

Anni Romu, viestintäpäällikkö, Terveystalo, puh. 050 571 1887 anni.romu@terveystalo.com

Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2014 oli yhteensä 72,8 miljoonaa euroa ja samana vuonna Terveystalo investoi suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen yli 15 miljoonaa euroa. Terveystalo on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. www.terveystalo.com