8.4.2015 7:47

Lohjan mammografiaseulonnat tehdään jatkossa Terveystalossa

Terveystalo toteuttaa Lohjan kaupungin mammografiaseulonnat seuraavan kaksivuotisen sopimuskauden ajan. Mammografiaseulonnat ovat kansanterveyden kannalta tärkeitä, niiden avulla havaitaan hyvin varhaisen vaiheen rintasyöpiä, joista 90 % paranee kokonaan. Seulontakutsua kannattaa siis noudattaa.


Terveystalo toteuttaa Lohjan kaupungin mammografiaseulonnat vuosina 2015 ja 2016. Terveystalo on tehnyt Lohjan seulontoja aiemminkin, nyt yhteistyö käynnistyy uudelleen muutaman vuoden tauon jälkeen. Käytännössä kuluvan vuoden seulonnat toteutetaan normaalin seulonta-aikataulun mukaisesti loppuvuodesta.

- Lohjalla seulontakutsun saa 3 500 naista vuosittain. Seulontakutsussa ilmoitetaan kuvauspaikka ja -aika. Jos ehdotettu aika ei sovi, sen voi vaihtaa kutsussa olevan ohjeen mukaan, kertoo radiologi Tomi Pudas, joka vastaa Terveystalon kuvantamispalveluista Etelä-Suomessa.

- Terveystalossa seulonnan tekevät kokeneet ammattilaiset, jotka ovat erikoistuneet nimenomaan mammografiaseulontaan. Seulontojen laadun kannalta on keskeistä, että kuvia ottavat ja lukevat asiantuntijat ovat alansa asiantuntijoita. Terveystalolla on pitkä kokemus maan suurimpana lakisääteisten mammografiaseulontojen tuottajana, Pudas kuvailee.

Terveystalo tekee mammografiaseulontaa kuntien toimeksiannosta.

- Seulontojen korkean laadun säilyttämiseksi olisi tärkeää, että kunnat eivät kilpailuttaisi vain hintoja, vaan arvostaisivat valintakriteereinä myös palveluntarjoajan kokemusta ja kuvantamisen laatua, Suomalaisen mammografiaseulontajärjestelmän on OECD-vertailuissa todettu olevan sekä lääketieteelliseltä laadultaan että kattavuudeltaan Euroopan huipputasoa, Tomi Pudas korostaa.

Mammografiaseulonnassa löydetään joka neljäs oireettomista rintasyövistä

Noin joka kymmenes suomalaisnainen sairastuu elämänsä aikana rintasyöpään. Rintasyöpätapaukset halutaan löytää ajoissa, sillä mitä varhaisemmassa vaiheessa syöpä havaitaan, sitä parempi on sen hoitoennuste. Tämän vuoksi kaikki suomalaiset 50–69 -vuotiaat naiset saavat joka toinen vuosi lakisääteisen kutsun mammografiaseulontaan eli rintasyövän joukkotarkastukseen. Noin joka neljäs rintasyöpätapaus Suomessa löytyy oireettomana seulonnassa.

Kaikkiaan Terveystalo kutsuu Suomessa kuvauksiin noin 235 000 naista vuodessa. Heistä keskimäärin 83 prosenttia osallistuu tutkimuksiin.

Uudella tekniikalla tarkat kuvat

Mammografialla tarkoitetaan rintojen röntgentutkimusta, jossa molemmat rinnat kuvataan erikseen kahdesta suunnasta siihen suunnitellulla laitteella. Kuvauksessa röntgenhoitaja asettelee rinnan kuvaustasolle, jonka jälkeen rinta puristetaan kahden levyn väliin. Puristus voi tuntua hieman, mutta kuvan otto kestää vain joitain sekunteja. Koko kuvaustapahtuma on muutamassa minuutissa ohi.

– Terveystalo suorittaa seulontakuvaukset digitaalisena, jolloin röntgenhoitaja voi heti tarkistaa, että kuvat onnistuivat. Uusi tekniikka on merkittävästi pienentänyt tutkimuksesta tulevaa sädeannosta sekä parantanut kuvanlaatua huomattavasti. Sillä voidaan havaita jopa kolmen millimetrin kokoiset kasvaimen alut, Tomi Pudas kertoo.

Digitaaliset kuvat säilytetään Terveystalon sähköisessä arkistossa, josta ne ovat helposti käytettävissä.

Seulontakuvat tulkitsee aina kaksi radiologia toistensa tulkinnoista tietämättä. Kaksoisluenta parantaa tutkimuksen luotettavuutta. Epäselvissä tapauksissa lääkärit tarkastavat kuvat vielä yhdessä ja vasta tämän jälkeen päätetään varmistustutkimusten tarpeellisuudesta.

Mammografiaseulonnan tuloksista tulee aina vastaus asiakkaalle. Tarvittaessa asiakas saa kutsun lisätutkimuksiin, joissa otetaan tarpeen mukaan lisäkuvia, tehdään ultraäänitutkimus ja otetaan näytteitä. Niin mammografiatutkimus kuin mahdolliset lisätutkimuksetkin ovat näihin kuntien joukkoseulontatutkimuksiin osallistuville maksuttomia.

Seulonta on kansalaisoikeus

Rintasyövän syntyyn vaikuttaviin tekijöihin ei voida toistaiseksi juuri vaikuttaa, mutta mammografiaseulonnalla on mahdollista löytää syövät pieninä ja paikallisina. Varhain aloitettu hoito pienentää rintasyöpäkuoleman todennäköisyyttä.

– Tärkeintä on, että mahdollisimman moni osallistuu. Seulonnat eivät ole kansalaisvelvollisuus vaan pikemminkin kansalaisoikeus, Tomi Pudas kannustaa. 

Mammografiatutkimukseen voi tulla myös itse maksavana asiakkaana

Seulontamammografia on erinomainen menetelmä alkavien rintasyöpien löytämiseen. Mikäli kuitenkin löydät rinnastasi patin, ei kannata jäädä odottamaan seulontatutkimusta, vaan ottaa yhteyttä lääkäriin.

Terveystalossa tehdään huomattavan paljon myös rintojen niin sanottuja kliinisiä mammografioita, joissa mammografiakuvien lisäksi tehdään myös rintojen ultraäänitutkimus ja rinnassa olevan muutoksen luonne selvitetään perin pohjin. Jos rintojen terveys mietityttää tai lähisuvussa on rintasyöpätapauksia, rintojen terveys kannattaa siis tarkistuttaa nuorempanakin.

Mammografiaseulonta

  • Rintojen röntgentutkimus, jonka avulla mahdollinen rintasyöpä voidaan havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
  • Seulontaan kutsutaan 50–69-vuotiaat naiset joka toinen vuosi.
  • Kaikki kuvat tutkii kaksi radiologia niin sanottuna sokkotulkintana, eli toistensa arvioita tietämättä.
  • Noin kolme prosenttia mammografiaseulonnassa käyneistä kutsutaan jatkotutkimuksiin. Noin 15 prosentissa jatkotutkimuksista löydös osoittautuu syöpäkasvaimeksi.
  • Yli 90 prosenttia varhaisvaiheen syövistä paranee kokonaan. Hoidon kulmakivi on kasvaimen poisto leikkauksella, johon voidaan liittää lääke-, hormoni- tai sädehoito.

Lisätietoja medialle:

Tomi Pudas, radiologi, kuvantamisen palvelujohtaja, Terveystalo, Etelä-Suomi, p. 050 328 5507, tomi.pudas@terveystalo.com

Anni Romu, viestintäpäällikkö, Terveystalo, p. 050 571 1887, anni.romu@terveystalo.com

Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2013 oli yhteensä 75,5 miljoonaa euroa ja samana vuonna Terveystalo investoi suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen 28 miljoonaa euroa. Terveystalo on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. www.terveystalo.com