23.3.2017 10:30

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt Terveystalon ja Diacorin yhdistymisen

Terveystalo ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr sopivat marraskuun 2016 lopussa Diacor terveyspalvelut Oy:n yhdistymisestä Terveystaloon. Yhdistyminen on saanut tänään 23.3.2017 Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän. Yhdistymisen myötä Helsingin Diakonissalaitoksesta tulee Terveystalon merkittävä omistaja ja yrityksen suomalainen omistusosuus vahvistuu.


Yhdistyvä kokonaisuus on toimipaikka- ja osaajaverkostoltaan Suomen suurin yksityinen valtakunnallisesti toimiva terveyspalveluyritys, joka tarjoaa asiakkaille laadukkaat ja monipuoliset terveyspalvelut ja henkilöstölle kehittyvän työpaikan. Terveystalon valtakunnallinen toimipaikkaverkosto laajenee merkittävästi erityisesti pääkaupunkiseudulla ja vahvistuu Turun alueella.

”Nyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston myönteisen päätöksen jälkeen pääsemme aloittamaan yhdistymisen suunnittelun käytännössä. Yrityksinä jaamme samat arvot, ja meillä molemmilla on huippuosaava terveydenhuollon henkilöstö. Kun tuomme yhteen molempien yritysten vahvuudet mm. digitaalisissa palveluissa sekä pitkäjänteisen työn hoidon laadun ja asiakaskokemuksen kehittämisessä, voimme parantaa hoidon saavutettavuutta, läpinäkyvyyttä ja potilaan mahdollisuuksia osallistua omaan hoitoonsa”, sanoo Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen.

Terveystalon omistajana Helsingin Diakonissalaitos pysyy mukana kehittämässä suomalaisten terveyspalveluita ja varmistaa muun toiminnan rahoitusta

Yhdistymisessä Helsingin Diakonissalaitoksesta tulee Terveystalon merkittävä omistaja. Helsingin Diakonissalaitos tulee harjoittamaan aktiivista omistajapolitiikkaa Terveystalon hallituksen jäsenenä.

”Olemme erittäin iloisia Kilpailu- ja kuluttajaviraston myönteisestä päätöksestä. Diacor on ollut Helsingin Diakonissalaitokselle merkittävä sijoitus ja sen tuotolla on rahoitettu säätiön diakoniatyötä, kuten esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, ikäihmisten, asunnottomien tai maahanmuuttajien palveluita. Terveystalo-omistuksellamme on tulevaisuudessa vähintään yhtä tärkeä rooli säätiön toiminnan varmistamisessa. Lisäksi hallitustyöskentelyn kautta saamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa ja Terveystalon toimintaa edelleen”, Helsingin Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo.

Yhdistyminen toteutetaan vaiheittain kevään aikana

Asiakaspalvelu ja vastaanotot lääkäriasemilla ja sairaaloissa jatkuvat entiseen tapaan.

Diacorin palveluksessa olevat noin 700 työsuhteista henkilöä siirtyvät kaupan myötä Terveystalolle ns. vanhoina työntekijöinä ja samalla myös ammatinharjoittajien sopimukset siirtyvät Terveystalolle. Diacorin asiakkaille uusi kokonaisuus tarjoaa mm. hammaslääkäripalvelut, Terveystalo Kampin 24/7-päivystyksen ja lisää ympärivuorokauden avoinna olevia asiointipalveluita, kuten puhelin- ja verkkoajanvarauksen sekä Yhteys lääkäriin -chat-palvelun.

Yhdistymisessä Helsingin Diakonissalaitos merkitsee Terveystalon osakkeita, ja samassa yhteydessä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö myyvät omistamansa Diacor terveyspalvelut Oy:n osakkeet Terveystalolle.

Kilpailu- ja kuluttajaviranomainen julkaisee tiedotteen kaupan hyväksymisestä verkkosivuillaan tänään 23.3.

Diacorin kokonaismyynti vuonna 2015 oli noin 129,2 miljoonaa euroa. Diacorin palveluksessa on noin 700 henkilöä ja yhtiön lääkäriasemilla sekä sairaalassa toimii noin 800 ammatinharjoittajaa. Yhtiöllä on pääkaupunkiseudulla 13 lääkäriasemaa ja sairaala sekä lääkäriasema Turussa.

Terveystalolla on valtakunnallinen yli 170 toimipaikan verkosto. Yhtiön terveyspalvelujen kokonaismyynti vuonna  2015 oli 505,6 miljoonaa euroa. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 7 000 terveydenhuollon ammattilaista.

Terveydenhuollon palvelutuotannon kokonaiskustannukset Suomessa vuonna 2014 olivat noin 16 miljardia euroa, josta alle neljännes eli noin 3 miljardia euroa tuotettiin yksityisten yritysten toimesta.

Terveystalon pääomistaja on pohjoismaalainen pääomasijoitusyhtiö EQT. Terveystalon suoria omistajia ovat lisäksi työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä Terveystalon johto ja muita yhtiön avainhenkilöitä. EQT VI:n rahastosijoitusten kautta Terveystalon omistajia ovat lukuisat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat, kuten Sampo, Varma, Ilmarinen, Keva ja Valtion eläkerahasto.

Lisätietoja:
Terveystalo, toimitusjohtaja Yrjö Närhinen, puh. 030 633 1601
Terveystalo, viestintäjohtaja Susanna Kinnari, puh. 050 545 8333
Helsingin Diakonissalaitos, toimitusjohtaja Olli Holmström, puh. 050 48 36 313
Helsingin Diakonissalaitos, viestintäjohtaja Laura Niemi, puh. 050 373 8602

Terveystalo tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja yli 170 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 7 000 terveydenhuollon ammattilaista, ja on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2015 oli yhteensä 75,7 miljoonaa euroa ja samana vuonna Terveystalo investoi suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen 68,6 miljoonaa euroa. www.terveystalo.com

Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, yhteiskunnallisten ongelmien ja erityisryhmien asiantuntija. HDL luo uusia ratkaisuja niillä alueilla, joilla ihmisarvo on uhattuna. Toimintaa ohjaa kristillinen lähimmäisenrakkaus. Yhdessä tytäryhtiöiden kanssa yhteiskunnallinen konserni tuottaa monipuolisia sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluita. Toiminnasta syntyvällä tuotolla säätiö toteuttaa perustehtäväänsä, työtä ihmisarvoisen huomisen puolesta. www.hdl.fi

Kotimainen Diacor on Helsingin Diakonissalaitoksen ja LähiTapiolan omistama hyvinvointialan yritys. Diacorilla on 13 täyden palvelun lääkäriasemaa pääkaupunkiseudulla, yksi Turussa ja Suomen pitkäaikaisin yksityinen sairaala Helsingin Ruoholahdessa. www.diacor.fi