8.4.2019 15:54

Johtava psykologi Tuija Turunen: Kuka tahansa voi antaa tukea, mutta hoitoa vain koulutettu ammattilainen

Tiesitkö, että terapeutiksi saa itseään kutsua kuka tahansa? Mielen ongelmiin liittyvä häpeä on Suomessa hälvenemässä, ja yhä useammat ihmiset hakevat apua ongelmiinsa. Hyvä niin. Terveystalon johtava psykologi Tuija Turunen kuitenkin kysyy, kuka pitää huolta apua hakevien kuluttajansuojasta ja hoidon laadusta. Miten voimme taata, että apua tarvitseva löytää oikean asiantuntijan?


"Mielenterveyden ongelmat lisääntyvät huolestuttavaa vauhtia ja ovatkin esimerkiksi Terveystalon asiakkaiden suurin syy sairauspoissaoloille. Joka toinen meistä kokee elämänsä aikana jonkinasteisen mielenterveyshäiriön, ja ihan jokaisen mieli on joskus lujilla.

Ihmiset ovat kuormittuneita, ja yhä useammalla on mielen tasapaino koetuksella. Ongelmista puhutaan nykyään avoimemmin ja apua haetaan – eikä kukaan hae sitä turhaan. Ilmiö kertoo siitä, että mielenpahoinvointiin aiemmin liitetty häpeä on poistumassa. On tärkeää, että jokainen apua tarvitseva pääsisi asiantuntevan avun piiriin ja saisi vaikuttavaa, näyttöön perustuvaa hoitoa. Todellisten mielenterveyshäiriöiden kohdalla ei ole samantekevää, keneltä apua haetaan.

Suomessa kuka tahansa voi kutsua itseään terapeutiksi. Kannattaakin muistaa, että terapeutin opinnot saattavat koostua satunnaisista kursseista. Se ei vielä tarkoita asiantuntemusta. Sen sijaan psykoterapeutti on Valviran hyväksymä ja myöntämä, suojattu terveydenhuollon ammattinimike. Valvira merkitsee hyväksyttävän koulutuksen suorittaneen henkilön terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki), josta pätevyyden voi tarkistaa. Toivoisinkin ihan kuluttajasuojan kannalta, että ihmiset olisivat tarkkana ja perehtyisivät auttajansa koulutukseen.

”Mieltä ja kehoa ei tulisi erottaa – meillä on vain yksi terveys.”

Valitettavasti asiantuntijuuden arvostuksen lasku on haaste koko suomalaisessa yhteiskunnassa. Siksi jaksankin puhua väsymättä koulutuksen, tieteen ja tutkimuksen puolesta. Jos ihminen on masentunut, ahdistunut, uupunut tai uneton, hänen tulee saada terveydenhuollon ammattilaisen apua. Pelkkä auttajan hyvä tahto ei riitä, vaan hänellä pitää olla koulutusta, tietoa ja osaamista. Ja hänen toimintaansa tulee valvoa.

Ihmisen mielen hyvinvoinnin kannalta on eri asia, haluaako hän tukea vai hoitoa. Hoitoa voi antaa vain koulutettu terveydenhuollon ammattilainen. Myös ennaltaehkäisevän ja valmentavan tuen antajalla pitäisi olla vahva kyky arvioida tilannetta ja ohjata ihminen tarvittaessa oikeaan hoitoon. Yhteiskuntamme on hektinen, ja moni kaipaa nopeita ratkaisuja. Tällä alalla ei kuitenkaan usein ole tarjolla pikavoittoja. Mielenterveyshäiriöiden hoitaminen on vaativaa ja pitkäjänteistä.

Mielen hyvinvoinnin tukemisessa korostuu myös terveydenhuollon asiantuntijoiden yhteistyö ja moniammatillinen osaaminen. Psykologin, psykoterapeutin ja psykiatrin lisäksi apua voidaan tarvita työterveyden, yleislääketieteen ja muiden lääketieteen erikoisalojen sekä ravitsemuksen ja fysioterapian asiantuntijoilta. Hoidamme asiakkaitamme aina kokonaisvaltaisesti ja henkilökohtaisesti. Toivoisinkin, ettei mieltämme ja kehoamme eroteta toisistaan – meillä on vain yksi terveys.”

Tutustu Terveystalon mielen hyvinvoinnin palveluihin >>