6.3.2014 8:00

Joensuun Terveystalo mukana ikäihmisten järkevää lääkkeidenkäyttöä edistävässä hankkeessa

Terveystalo Joensuu on mukana moniammatillisessa verkostossa, joka edistää ikäihmisten järkevää lääkehoitoa. Moniammatillisia toimintamalleja kehittävää hanketta koordinoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja se on saanut rahoitusta innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä.


Hankkeessa on tavoitteena kehittää moniammatillisia lääkkeiden järkevää käyttöä edistäviä toimintamalleja, joissa yhdistetään farmaseuttinen osaaminen, hoitotyön osaaminen ja lääkärin osaaminen. Tällaisia toimintamalleja ei ole aiemmin Suomessa kehitetty tai kokeiltu.

- Hankkeessa suunnitellaan tulevaisuuden toimintamalleja ikäihmisten hoitoon. Etenkin geriatreista on monella paikkakunnalla pulaa ja moniammatillisella yhteistyöllä heidän työaikaansa voidaan keskittää potilaan kohtaamiseen. Kun farmasian asiantuntijat seuraavat potilaan lääkitystä ja valmistelevat lääkitykseen liittyviä ehdotuksia lääkärille, saavutetaan kustannushyötyjä sekä aikaa potilaalle, kuvailee proviisori Tiina Koskinen Joensuun Terveystalosta.

- On luontevaa, että terveysalan edelläkävijänä Terveystalo on mukana kehittämässä lääkehuollon käytäntöjä. Suomen suurimpana terveyspalveluyrityksenä meillä on monipuolinen näkemys suomalaisten terveydestä ja laaja lääkehuollon osaaminen. Tätä tietotaitoa jaamme yhteiseksi hyväksi myös tässä hankkeessa. Alan kehittäminen hyötyy julkisten ja yksityisten terveystoimijoiden yhteistyöstä.

Kaksivuotisessa hankkeessa ovat Terveystalon lisäksi mukana Forssan Seudun Terveydenhuollon kuntayhtymä, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lahden kaupunki, Mehiläinen Oy ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja lääkitysongelmaisen potilaan tunnistamiseen sekä eriasteisiin lääkitysten tarkistuksiin ja arviointeihin. Tämän lisäksi hankkeessa rakennetaan paikallista yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Toimintamallien toimivuus edellyttää kehitystä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla sekä erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin välisessä yhteistyössä. Tämän vuoksi hankkeessa on mukana monipuolisesti yksityisiä ja julkisia toimijoita.

Hanketta valmisteltiin Fimean koordinoimana ja se on osa moniammatillisen verkoston toimintaa. Moniammatillisen verkoston kautta hankkeessa kehitetyt hyvät käytännöt levitetään valtakunnalliseksi toiminnaksi.

Lue Fimean tiedote hankkeesta Fimean verkkosivuilta.