Mitä varmistustutkimuksissa tapahtuu?

Jos mammografiakuvasta on löytynyt epäilyn herättänyt, alkaa muutoksen lisäselvittely yleensä ottamalla lisää mammografiakuvia eri suunnista.


Näin selviää suurin osa kuvausteknisistä syistä johtuvista löydöksistä sekä normaalirakenteiden kuvautuminen päällekkäin. Usein otetaan myös ns. kohdesuurennoskuvia epäilyttävältä alueelta. Siinä puristus kohdistuu pienemmälle alueelle, ja normaalikudoksen alla mahdollisesti piileskelevä kasvain tulee paremmin näkyviin. Suurennoksella saadaan myös yksityiskohtaisempi kuva pienistä muutoksista, kuten kalkeista.

Rintojen ultraäänitutkimus täydentää mammografiatutkimusta

Ultraäänitutkimus tehdään laitteella, joka lähettää ja vastaanottaa ihmiskorvalle kuulumatonta ääntä kudokseen. Eri kudostyypit heijastavat lähetetyn kaiun eri tavalla takaisin, ja näistä kaikumuutoksista muodostetaan tietokoneen avulla kuva monitoriruudulle.

Ultraäänitutkimuksessa pystytään erinomaisesti erottamaan täysin nestepitoiset muutokset, kuten nesterakkulat (kystat) tiiviimmistä muutoksista (hyvän- tai pahanlaatuiset kasvaimet). Kalkkien erottuminen ultraäänellä on heikkoa; joskus kalkit näkyvät ultraäänitutkimuksella, mutta eivät suinkaan aina. Mm. tämän takia seulonta pelkällä ultraäänitutkimuksella ei ole riittävä rintasyövän tai syövän esiasteen toteamiseksi.