Todistukset

Joissakin tilanteissa elämässä pitää valmistautua todistamaan olevansa terve. Terveystalon lääkärit kirjoittavat todistuksia erilaisiin tarpeisiin. Tässä niistä yleisimmät.


Ajokorttitodistus

Ajokortin hankkimiseksi tarvitaan lääkärintodistus. Ajokorttitodistus täytyy olla myös ammattiautoilijoilla. Tarkastukseen kuuluvat mm. näön ja kuulon tutkiminen, verenpaineen mittaaminen sekä yleisen terveydentilan arviointi. Ajokorttitarkastuksia tekevät yleislääkärit.

Ilmailulääkärintodistus

Lentäjät, lennonjohtajat ja purjelentäjät tarvitsevat säännöllisesti uusittavan ilmailulääkärintodistuksen. Todistusta varten tehdään mm. laboratoriokokeita ja tutkitaan näkö ja kuulo. Todistuksia kirjoittavat liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) ilmailulääketieteen yksikön nimeämät tarkastavat lääkärit (AME). Muiden lääkäreiden todistukset eivät kelpaa.

Merimieslääkärintodistus

Merimiestodistukseen kuuluu lääkärin tekemä tutkimus, johon kuuluu mm. verenpaineen mittaus, keuhkojen ja sydämen kuuntelu sekä kuulo- ja näkötestit. Lisäksi testataan mm. värinäkö ja otetaan virtsanäyte.

Merimiestodistuksia kirjoittavat Merenkulkuhallituksen hyväksymät merimieslääkärit. Uusintatodistuksia saavat tehdä kaikki merimieslääkärit.

Palvelukelpoisuustodistus

Vapaaehtoisena armeijaan menevät tarvitsevat lääkärintodistuksen palvelukelpoisuudesta. Tarkastukseen kuuluu mm. näön, värinäön ja kuulon tutkiminen, verenpaineen mittaus sekä sydämen ja keuhkojen kuuntelu.

Todistuksia kirjoittavat yleislääkärit. Jos todistusta haetaan asepalveluksesta vapauttamiseksi psyykkisistä syistä, arvioinnin tekee psykiatri.

Sukellustodistus

Urheilusukeltajien liitto vaatii harrastelijasukeltajilta sukellustodistuksen. Sama koskee myös ammattisukeltajia. Esimerkiksi astma, huimaus tai hammasproteesit vaikuttavat sukelluskuntoon. Sukellustodistuksia kirjoittavat sukelluslääketieteeseen perehtyneet tai erikoistuneet lääkärit sekä yleislääkärit.

T-lausunto

T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus senhetkisestä terveydentilasta. Todistusta tarvitaan oppilaitokseen tai virkaan nimittämistä, vakuutusta tai laskuvarjohyppymestarin tehtäviä varten. T-todistukseen voi tulla lääkärin lausunto sopivuudesta pyydettyyn tarkoitukseen (esim. tiettyyn toimeen).

Todistus mopokorttia varten

Mopokortti on pakollinen vuonna 1985 tai sen jälkeen syntyneille mopoilijoille (ellei ole täyttänyt 15 vuotta ennen 1.1.2000). Korttia varten tarvitaan lääkärintodistus tai ns. nuorison terveystodistus. Todistuksia kirjoittavat pääasiassa yleislääkärit. Mukana pitää olla henkilöllisyystodistus tai KELA-kortti.

Todistus säteilytyötä varten

Työnantajan on luokiteltava säteilytyötä tekevät työntekijät säteilytyöluokkiin A ja B. Jos työssä on riski saada tietyn suuruinen säteilymäärä (A-luokan säteilytyö) esim. röntgenlaitteiden kanssa tai ydinvoimalassa työskenneltäessä, täytyy henkilöllä olla lääkärintodistus. A-luokan sädetyöntekijän on käytävä lääkärintarkastuksessa vähintään kolmen vuoden välein. Todistuksia kirjoittavat lääkärit, joilla on säteilyturvakeskuksen myöntämä erityispätevyys.